Stichtingen

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. Het bereiken van het stichtingsdoel heeft de hoogste prioriteit. Echter, ook de stichting krijgt te maken met specifieke regelgeving omtrent de organisatiestructuur en financiële administratie- en verantwoording. Daarnaast is een vereniging vaak (deels) afhankelijk van subsidie(s). Ook aan de aanvraag en verantwoording van de subsidie zijn specifieke voorwaarden verbonden. 

Financiële administratie- en verantwoording:

Wat betreft financiële verslaggeving dient de organisatie zonder winstoogmerk zicht te houden aan RJ 640 (voor middel en grote organisaties) of Rjk C1 voor kleine organisaties.