Non-profit

Voor wie?

 • Verenigingen;

 • Fondsenwervende instellingen;

 • Bibliotheken;

 • Kunst- en cultuurinstellingen;

 • Overige stichtingen.

Waarom?

Goed financieel beheer en inzicht draagt bij aan:
 • De continuïteit van de organisatie;
 • Het maken van goede managementkeuzes;
 • Het optimaliseren van de baten (middels goed subsidie- en fondsenbeheer);
 • Het optimaliseren van de kostenstructuur;
 • Goed inzicht in de mate waarin (fondsenwervende) projecten rendabel zijn.

Wat kan WSB betekenen?

Financiële administratie​

WSB kan helpen bij de inrichting en het beheren van de financiële
administratie van de organisatie. Hierbij kan WSB volledig ontzorgen, maar het
is ook mogelijk om zelf werkzaamheden te blijven uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg.

JAC02311

Adviesopdrachten

WSB doet ook adviesopdrachten voor de korte of langere termijn.  Denk hierbij aan:

 • Het opzetten van een nieuwe financiële administratie;
 • Het verbeteren van de bestaande financiële administratie;
  • maatregelen die leiden tot meer financieel inzicht, waardoor betere managementkeuzes kunnen worden gemaakt;
  • Het automatiseren van de financiële administratie, wat leidt tot een toename van de efficiëntie en een afname van de foutgevoeligheid;
 • Het verbeteren van de kosten- en batenstructuur van de organisatie; 
JAC02338

Subsidieaanvragen

WSB kan helpen bij het coördineren van subsidieaanvragen. Aan veel subsidies zijn specifieke (verantwoordings)voorwaarden verbonden. Vóór de aanvraag van een subsidie is het belangrijk om deze voorwaarden te kennen. Zo is voor subsidies van de ministeries OCW, VWS en SZW een kaderregeling van kracht. Hierin staat onder ander dat het accountantsprotocol moet worden nageleefd. Voor bepaalde subsidies kan het in het kader van dit protocol nodig zijn om een assurance- of accountansverklaring te verkrijgen. Gemeentes- en provincies werken vaak met een algemene subsidieverordening.

JAC02325