Je bekijkt nu Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK); een nieuwe babyboom in 2024?

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK); een nieuwe babyboom in 2024?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Uncategorized

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de werkende ouder(s) van jonge kinderen. Het wordt uitbetaald in de vorm van een belastingteruggave bij de aangifte inkomstenbelasting. De overheid wil ouders op deze manier aanmoedigen om te gaan werken. Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag (2022: € 5.220 per jaar).
  • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

Wat is het voordeel van de IACK?

De hoogte van de IACK is afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, maar kan al snel oplopen tot een jaarlijkse heffingskorting van zo’n € 2.500. De korting loopt door tot uw kind 12 jaar is. U profiteert dus 12 jaar van deze korting. Dit kan oplopen tot een totale korting van zo’n € 30.000,– verspreid over 12 jaar.

Afschaffing IACK:

Het voornemen van het kabinet is om de IACK per 1 januari 2025 direct af te schaffen. Hierbij vindt geen stapsgewijze afbouw plaats; ouders die voor 1 januari 2025 ouder worden, hebben nog de volledige 12 jaar recht op de korting. Ouders die na 1 januari 2025 ouder worden, hebben dat niet meer.

Een babyboom in 2024?

De tweede kamer vreest dan ook dat deze maatregel, gezien het grote financiële belang (tot wel € 30.000,–), geboortepolitiek in de hand werkt. Een babyboom in 2024? Een motie van Omtzigt en de SGP om de IACK stapsgewijs af te bouwen, werd echter niet aangenomen, omdat de volledige coalitie tegenstemde.

“De tweede kamer vreest dat deze maatregel, gezien het grote financiële belang (tot wel € 30.000,–), geboortepolitiek in de hand werkt. Een babyboom in 2024?”

IACK aanvragen:

Zoals reeds genoemd, wordt de IACK uitbetaald in de vorm van een belastingteruggave. Veel mensen weten echter niet dat ze recht hebben op deze korting of hoe ze deze korting aan moeten vragen. Daarom wordt de IACK vaak onterecht niet aangevraagd. U kunt op deze manier veel geld mislopen. Twijfelt u of u recht heeft op deze korting of weet u niet hoe u deze aan moet vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Ik help u graag!

Hartelijke groet,

 

Wessel Schuller MSc